Your browser doesn't seem to support Javascript!

Apel properties - We like REAL ESTATE
Česky English
Archiv
Zpráva
APEL exkluzivně zastupoval majitele obchodního centra
Novinka
30.05.2013
APEL exkluzivně zastupoval majitele obchodního centra při jeho prodeji. Centrum se nachází v Praze a transakce měla přibližnou hodnotu 12 mil EUR. Díky dlouhodobým nájemním smlouvám a zajímavým nájemcům jako je Ahold, DM Drogerie nebo Česká spořitelna je centrum zajímavou výnosovou nemovitostí. Kupujícím byla česká investiční společnost.

Na základě analýzy nemovitosti a očekávání klienta byla zvolena cesta „off-market“ transakce. Klient měl v minulosti špatnou zkušenost s „otevřeným“ prodejem a tentokrát bylo jedním z jeho hlavních zájmů provést transakci pokud možno neveřejně, bez jakékoli publicity.

APEL Properties definoval úzkou skupinu privátních investorů, vypracoval a distribuoval informační memorandum přímo k rukám jednotlivých investorů. Dalšími kroky byla organizace jednání, zajištění toku informací, srovnání nabídek a podpora klienta při vyjednání vlastní struktury a podmínek obchodu.

Celá transakce trvala zhruba 6 měsíců.