Your browser doesn't seem to support Javascript!

Apel properties - We like REAL ESTATE
Česky English
Archiv
Zpráva
Nákup průmyslového areálu – Radlická, Praha
Novinka
15.06.2016
Areál 22 000 m2 v Praze Radlicích. APEL zajišťoval pro sesterskou investiční společnost analýzu a kompletní servis při nákup průmyslového areálu na Radlické ulici v Praze. Komplex se nachází v jedné z nejvíce se rozvíjejících částí hlavního města. V sousedství je například sídlo ČSOB nebo úspěšný projekt Waltrovka,kde skupina Penta buduje moderní kanceláře a bydlení. Prodej probíhal formou výběrového řízení organizovaného Zařízením služeb pro Ministerstvo Vnitra ČR, které jsme vyhráli.

Investorem je Investiční Delta a.s., privátní investiční společnost ze skupiny APEL Properties. Záměrem investora je navázat na úspěšný rozvoj podél Radlické ulice a novou, moderní architekturou přetvořit celé území v kontextu sousedních rozvojových lokalit Waltrovka a ČSOB.