Česky English
Vlastníci nemovitostí

Vlastníkům nemovitostí poskytujeme celkové zázemí pro prodej či pronájem komerčních i rezidenčních objektů. V marketingu volíme optimální postup pro oslovení vhodných zájemců tím správným způsobem. Naším cílem je splnit očekávání vlastníků v nejkratším možném čase.

1) Prodej nemovitosti

Při prodeji nemovitosti může vlastník postupovat dvojím způsobem. Dle konkrétní situace zvolíme veřejnou nebo neveřejnou (off-market) cestu. Poskytujeme vlastníkům nemovitostí komplexní podporu v obou případech.

Prodej formou "Off-market"

"Off-market" postup doporučujeme vlastníkům v situaci, kdy z jakéhokoliv důvodu nechtějí, aby se informace o prodeji stala informací veřejnou. Za hlavní výhody off-market transakcí se považuje:

 • Rychlé, klidné a věcné jednání
 • Maximální soustředěnost obou stran na obchod
 • Vyloučení neřízeného šíření informace po realitním trhu
 • Nulová publicita
 • Minimální negativní vliv na klienty, zaměstnance a obchodní partnery
 • Možnost stáhnutí nabídky k prodeji bez negativního vlivu na reputaci vlastníka

Potenciální slabou stránkou off-market transakcí může být nedostatečná konkurence na straně kupujících. Tuto nevýhodu je možné minimalizovat pouze velmi pečlivou volbou potenciálních partnerů, kterým se koupě nemovitosti nabídne. Je nutné zvolit takového partnera, který nezneužije své off-market pozice a nabídne skutečně tržní cenu. Nabídku je nutné srovnat s kvalifikovaným tržním odhadem ceny nemovitosti.

Proces off-market transakcí

 • Základní analýza nemovitosti
 • Formulace očekávání vlastníka
 • Sběr všech podstatných informací o nemovitosti
 • Identifikace ideálního investora pro off-market transakci
 • Vytvoření informační brožury a investičního memoranda
 • Stanovení harmonogramu prodeje
 • Oslovení 1-3 preferenčních partnerů
 • Organizace prohlídek
 • Posouzení nabídky
 • Vyjednávání a struktura obchodu
 • Podpora při uzavírání smluv
Zabalit
Zabalit

Prodej formou výběrového řízení

Tendrový proces doporučujeme prodávajícím, kterým nevadí publicita spojená se zveřejněním záměru obchodu a také těm, kteří potřebují k internímu rozhodování průkazné srovnání více nabídek.

Výhody:

 • Oslovení širokého spektra potenciálních kupujících
 • Možnost srovnání nabídek
 • Vysoká pravděpodobnost dosažení nejvyšší možné ceny
 • Dobrý podklad manažerských rozhodnutí

Nevýhody

 • Pomalejší a náročnější proces
 • Možné zahlcení požadavky jednotlivých uchazečů
 • Možné zkreslení informací na volném trhu
 • Možný negativní vliv na klienty, zaměstnance a obchodní partnery
 • Obtížné stažení nabídky z trhu

Proces výběrového řízení:

 • Základní analýza nemovitosti
 • Formulace očekávání vlastníka
 • Sběr všech podstatných informací o nemovitosti
 • Vytvoření informační brožury a investičního memoranda
 • Stanovení harmonogramu prodeje
 • Identifikace cílové skupiny potenciálních kupujících
 • Oslovení potenciálních kupujících
 • Organizace prohlídek nemovitosti
 • Sběr, srovnání a vyhodnocení nabídek
 • Vyjednávání a struktura obchodu
 • Podpora při uzavírání smluv
Zabalit
Zabalit

2) Pronájem nemovitosti

V návaznosti na některé investiční transakce se zabýváme i vlastním pronájmem. Zaměřujeme se přednostně na komerční prostory a objekty pro lehkou výrobu a logistiku.

Proces spolupráce na pronájmu:

 • Identifikace cílové skupiny potenciálních nájemců
 • Sestavení nebo výběr z existující databáze
 • Výběr způsobu oslovení
 • Podpora při tvorbě marketingových materiálů
 • Oslovení zájemců
 • Follow up a komunikace se zájemci
 • Celková koordinace a podpora při vyjednávání nájemních podmínek
Zabalit

Aktuální projekty