Česky English
Uživatelé nemovitostí

Firmám i jednotlivcům nabízíme naše projekty k pronájmu nebo ke koupi. V závislosti na fázi ve které se projekt nachází ( územní rozhodnutí, stavební povolení, realizace) jej lze přizpůsobit přáním a potřebám uživatele.

Proces spolupráce s uživatelem

 • Definice požadovaných prostor
 • Vyhledání a identifikování možností na trhu
 • Zaštítění požadavku uživatele naším jménem
 • Navázání kontaktu s vlastníkem
 • Sběr všech podstatných informací
 • Koordinace jednání s vlastníky vybraných nemovitostí
 • Sumarizace a prezentace projektů
 • Vyjednávání a struktura obchodu
 • Podpora při uzavírání smluv
Zabalit

Specializované služby

V případě zájmu společnost APEL Properties pro uživatele zkoordinuje dodatečné služby:

 • Zakládání a prodej účelových společností
 • Tržní ocenění
 • Provoz a správa nemovitostí
 • Právní poradenství
 • Daňové poradenství
 • Studie a projekční práce
 • Pojištění nemovitostí

V případě, že náš projekt není pro uživatele optimální nebo pokud si chce uživatel provést srovnání více alternativ, sestavíme přehled dalších možností nájmu nebo koupě objektů na trhu.

Zabalit